Tuesday, June 8, 2010

यस्तै बेला

यस्तै बेला हिड्थ्यौँ हामी सधैँ रमाउँदै
माया गरी एकअर्काको हात समाउँदै ।

अमला र वयर खाँन्थ्यौ मीठो मानीमानी
कांचो छोडी पाकेको नै, खान्थ्यौ छानीछानी
माया हाम्रो देखी भाग्थ्यो हावा सर्माउदै

तिनै कुरा याद आउँदा लाग्छ कथा आज
कुन पापीले श्राप दियो बन्यो ब्यथा आज
छेउमा बस्ने कोही छैन मलाई सम्झाउँदै

No comments:

Post a Comment