Monday, February 1, 2010

गीत
जूनको वयान के गरुँ तिम्रो रुप हेरी
एकपल्ट मुस्काइ देऊ न दन्त लहर खोली ।

कसकी छोरी हौ भन आउछु हात माग्न
ज्यान गए छाड्दिन म थालेँ पछि लाग्न
फूलहरुले ईश्र्या गर्लान् तिम्रो रुप हेरी
एकपल्ट मुस्काइ देऊ न दन्त लहर खोली ।

वयान गर्ने शब्द छैन हिस्सी परेकी
माया गरी बोलाउदा किन नबोलेकी
लट्ठै परेँ म त हजुर तिम्रो रुप हेरी
एकपल्ट मुस्काइ देऊ न दन्त लहर खोली ।

No comments:

Post a Comment